Dlaczego edukacja jest taka istotna?

Żyjemy w świecie, w którym musimy codziennie dążyć do osiągnięcia lepszego społeczeństwa, co wyraża się w zdrowym współistnieniu, wzajemnym szacunku i w którym praktyka wartości nie jest zbiegiem okoliczności. W tym celu zgadzam się z tymi wszystkimi, którzy uważają za niezbędne kształtowanie osoby w oparciu o jej rozwój ludzki, w oparciu o zasadę, że człowiek jest istotą zdolną do bycia lepszym, dla jej dobra i dobra innych.

Tym samym nauka jest przedstawiana nam jako środek, za pomocą którego ludzie mogą się doskonalić, ponieważ są rzeczy, których możemy się uczyć i które zasługują na to. Ponadto, edukacja powinna być postrzegana jako motywacja do bycia kimś więcej, a nie jako motywacja do posiadania więcej. Bycie człowiekiem polega także na powołaniu do dzielenia się tym, co już znamy i w ten sposób do tego, by stać się społecznie ważnym, ponieważ nasza egzystencja jako istoty ludzkie jest realizowana i ma sens w relacji z naszymi bliźnimi; będąc takim powodem, edukacja powinna być postrzegana nie tylko jako formacja w wiedzy, ale jako formacja do życia w relacji z innymi.

W tym względzie należy wspomnieć cztery podstawowe rodzaje edukacji: nauka poznania, nabycie mechanizmów, które pomagają nam zrozumieć rzeczy; nauka robienia tego, abyśmy mogli przyczynić się do poprawy naszego własnego środowiska; nauka życia razem, abyśmy mogli być w stanie uczestniczyć i współpracować z naszymi bliźnimi; wreszcie nauka bycia, abyśmy mogli rozwijać się jako osoby i istoty ludzkie razem z innymi, przy czym nauka ta jest jednocześnie w ścisłym związku z poprzednimi trzema. W rzeczywistości cele edukacji mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od podejścia, jakie są im dane; możemy jednak zgodzić się co do podstawowej idei szkolenia ludzi do życia w społeczeństwie.

Wreszcie, nie możemy nie dostrzec roli nauczyciela w edukacji, biorąc pod uwagę, że choć prawdą jest, że jego rola zmienia się w odpowiedzi na nowe wymagania społeczeństwa opartego na wiedzy, istnieje cecha, która będzie nadal aktualna mimo wszystko, odnoszę się do jego inspirującej roli. Doświadczenia, w których nasz mistrz dał nam nauki na całe życie, które będą dla nas przydatne na zawsze, aby używać ich w tym, co ma nadejść lub dzielić się nimi, co stanowi inspirację do tego, aby starać się być lepszym, być przygotowanym, rozwijać nasze cnoty i korygować nasze błędy, w taki sposób, abyśmy mogli pomagać sobie i pomagać innym.

Edukacja jest obecna w historii ludzkości od czasu, gdy istniało coś, czego można było nauczyć nowe pokolenia i chociaż nauki i formy zmieniły się w czasie, to jednak niezmienne pozostaje znaczenie edukacji. Dziś więcej ludzi otrzymuje wykształcenie w porównaniu z poprzednimi okresami, kiedy było to tylko luksusem dla nielicznych, ale mimo to są jeszcze grupy ludności, którym go brakuje, więc znaczenie, jakie ma on w każdym z nich staje się bardziej widoczne.

Kiedy ktoś jest młody, umysł jest wrażliwy na wszystkie informacje, które widzimy i czujemy wokół nas, więc jest to etap, na którym uczymy się, kiedy nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. W tym sensie edukacja prawidłowo kształtuje idee, które zdobywamy, aby odpowiednio się rozwijać. Można pomyśleć, że cała wiedza, którą zdobywamy, może uczynić nas bardziej inteligentnymi i chociaż nie jest to błędny pomysł, nie obejmuje całej sprawy, ponieważ poznanie naszego świata i jego sytuacji da nam bardziej krytyczną i ludzką myśl do zmiany w celu poprawy. To, czego się uczymy, pozwala nam nie tylko czytać i pisać, ale także rozwijać się i poprawiać jakość naszego życia, podejmować decyzje na podstawie własnego osądu lub znaleźć powód, by cieszyć się życiem, czy to w pracy, pomagając innym, czy też myśląc o sobie.

Kiedy studiujemy, dokładamy wszelkich starań, ciężko pracujemy i w końcu kończymy wszystkie lata studiów. Istnieje wiele możliwości, które pozwalają nam zmierzyć się ze światem pełnym wyzwań zawodowych, a nawet osobistych. Praca, którą chciałoby się mieć od dzieciństwa, jest w zasięgu ręki i nawet jeśli cele zmieniły się wraz z upływem czasu, cała wiedza zdobyta przez lata studiów pozwoli nam dostrzec inne możliwości tak samo przyjemne.

Oczywiście, nie wszystko jest takie proste, ponieważ w świecie, w którym jest więcej ludzi i bardziej wykwalifikowanych specjalistów, coraz trudniej jest znaleźć pracę, ale właśnie tutaj edukacja pokazuje swoje skutki, ponieważ umysł rozwinął się w taki sposób, że łatwiej jest znaleźć rozwiązania, szukać rozwiązań alternatywnych i realizować pomysły, aby iść naprzód.

Ponadto, edukacja pozwala każdemu, bez żadnego rozróżnienia, na osiągnięcie pełnego potencjału i przyczynienie się do rozwoju społeczeństwa. Mężczyźni, kobiety, osoby niepełnosprawne i wiele innych osób pracuje na równych warunkach, ponieważ ich wykształcenie i wysiłek stawiają ich w tym samym miejscu co innych. Jednym z najważniejszych czynników w edukacji są dzieci, ponieważ w pewnym momencie na nich spoczywać będzie odpowiedzialność, jaką ponoszą dorośli i im więcej się przygotowują, tym bardziej obiecująca będzie przyszłość dla wszystkich.