Jak rolnicy mogą zdobyć kredyt na rozwój?

Rolnikom, podobnie jak wszyscy inni przedsiębiorcy, niełatwo jest znaleźć tanie finansowanie. Zmienne dochody wynikające z nieprzewidywalnych warunków pogodowych stanowią dla wielu banków wysokie ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań. Oprócz tego, pojazdy rolnicze, takie jak ciągniki, przyczepy, siewniki lub kombajny zbożowe, muszą być ponownie zmodernizowane lub wymienione po kilku latach. Koszty nowego nabycia takich maszyn mogą łatwo przekroczyć limit 100 000 złotych. Jeśli zdecydujemy się na taką inwestycję, wskazane jest oczywiście, abyśmy sami zapłacili jak najwięcej, a pozostałą kwotę zbilansowali kredytem.

Warto jednak w tej sytuacji wiedzieć, w jaki sposób znaleźć tani kredyt dla rolników. Jest kilka opcji, które możemy wykorzystać jako rolnicy. Wybór opcji zależy od projektu inwestycyjnego oraz wysokości i czasu trwania kredytu. Zawsze wskazane jest porównanie kilku alternatyw przed podjęciem decyzji. Ubieganie się o specjalne kredyty dla rolników jest w tej sytuacji najlepszym możliwym rozwiązaniem. Uzyskuje się tutaj najkorzystniejsze warunki dzięki specjalnym kredytom dostosowanym do potrzeb rolników. Wiele banków udziela kredytów z dotacjami rolnikom, którzy chcą zwiększyć swoje potrzeby kapitałowe w wyniku planowanej inwestycji. Bank finansuje nasze inwestycje poprzez banki oszczędnościowe i banki lokalne. Pierwszy sposób powinien zatem prowadzić do banku. Bank ten powinien sprawdzić nasz wniosek o dofinansowanie inwestycji i złożyć propozycję finansowania. Przede wszystkim często promowane są zrównoważone inwestycje, które pomagają środowisku i społeczeństwu. Opcja ta jest jedną z najbardziej opłacalnych, zwłaszcza w przypadku dużych kwot.

Finansowanie nowych maszyn lub zakup nowych budynków, aby pomóc w rozszerzeniu działalności rolniczej, powinny być dobrze rozważone. Okres kredytowania jest przedłużany o stosunkowo wysokie kwoty kredytów. Dla nas oznacza to, że długie zaangażowanie kredytowe i wysokie odsetki. Aby zapewnić sobie najlepsze warunki kredytowe, należy porównać kilka ofert kredytowych. Porównanie kredytowe pomoże nam to osiągnąć, informując nas o wszystkich ważnych punktach dotyczących kredytów dla przedsiębiorstw.

Finansowanie jest oferowane nie tylko przez banki. Inwestorzy prywatni korzystają z różnych platform finansowania, jeżeli finansowanie przez bank jest wykluczone. Są to często osoby prowadzące działalność na własny rachunek i przedsiębiorcy, którzy są odrzucani przez bank z powodu nieregularnych dochodów. Inwestorzy decydują, czy chcą sfinansować nasz projekt. Aby ich przekonać, musimy szczegółowo opisać swój cel i sytuację finansową. Kredyty prywatne zwiększają szanse na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego, jeśli bank nie spełni naszych wymagań w zakresie finansowania. Rolnicy mogą zatem finansować mniejsze inwestycje z niewystarczającym kapitałem własnym za pomocą kredytów prywatnych.

Warto także wiedzieć, jak zwiększyć prawdopodobieństwo zaciągnięcia zobowiązania do udzielenia kredytu. Jako rolnik często dysponujemy maszynami, budynkami i gruntami. W razie potrzeby, możemy zaoferować to jako zabezpieczenie kredytu i w ten sposób poprawić swoje warunki kredytowe. Zmniejsza to ryzyko niewypłacalności u kredytodawcy. Możemy również ubiegać się o kredyt u współwnioskodawcy. Jednak druga osoba musi spełniać kryteria zdolności kredytowej, takie jak regularne dochody. Alternatywnie możliwe jest również zaciągnięcie kredytu u poręczycieli. Rolnicy mogą korzystać z dotacji od władz państwowych i lokalnych, uzyskując w ten sposób tanie finansowanie.

Taka oferta promocyjna skierowana jest do przedsiębiorstw produkcyjnych w rolnictwie, leśnictwie, uprawie specyficznych roślin i ogrodnictwie, producentów środków produkcji rolnej oraz przedsiębiorstw handlowych i usługowych ściśle związanych z rolnictwem. Finansuje się za ich pomocą również projekty w przemyśle spożywczym oraz inne przedsiębiorstwa w całym łańcuchu wartości produkcji żywności. Wspiera się również prywatne zaangażowanie i inwestycje publiczne na obszarach wiejskich. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój odnawialnych źródeł energii i promowanie innowacji.

W ramach działalności promocyjnej udziela się kredytów programowych za pośrednictwem banków poprzez papiery wartościowe imienne, pożyczki wekslowe i papiery wartościowe. Ponadto, przekazuje się dotacji na innowacje i praktyczne projekty badawcze, a także na projekty i instytucje o szczególnym znaczeniu dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Możliwe są pożyczki na okres do 12 lat i maksymalny okres karencji wynoszący 3 lata. Bank finansuje inwestycje i kapitał obrotowy. Wnioski mogą być składane przez rolników za pośrednictwem banku domu.

Przedsiębiorstwo rolne potrzebuje zewnętrznych funduszy na inwestycje i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Każdy już zaciągnął jakąś formę kredytu, czy to na inwestycje, czy po prostu na zapłatę rachunków powinien jednak starać się jak najszybciej spłacić to zobowiązanie, ponieważ jest to ważne na przyszłość przy ubieganiu się o inne formy finansowania.